IRULĖS ISTORIJA
BUVOM GRAŽIAI SUSIDAINAVĘ
 
             Gražiai dainuoji, Irule, tavo balse virpa gražūs obertonai,
         ir  liaudies dainas dainuodama nebliauni...
                                                                                 
                                                                    Beatričė Grincevičiūtė

Į kompaktines plokšteles įrašytos, įdainuotos dainos, giesmės ir tekstai:

A. Baranauskas                                
Baladės 1                                                          
Baladės 2                                                    

Balio Gaidžiūno eileraščiai                                       
Dainos poetų žodžiais - Antanas Strazdas ir kt.
      
Darius ir Girėnas 1                               
Darius ir Girėnas 2                               
Etnografinės darbo dainos                                        
Etnografinės kalendorinės dainos
                            
Etnografinės rugiapjūtės ir rugių malimo dainos
    
Etnografinės vestuvių dainos
                                   
Giesmės ir dainos 1
Giesmės ir dainos 2
B. Grincevičiūtė ir I. Bražėnaitė                
Harmonizuotos dainos                               
I pasaulinio karo dainos 1
                     
I pasaulinio karo dainos 2                  
I pasaulinio karo dainos 3                    
Įvairios karo dainos                                   
Jonas Aistis. Eilėraščiai                               
Japonų karo dainos 1                            
Japonų karo dainos 2                          
Knygnešiai 1                                                  
Knygnešiai 2
L. Rėzos dainos                                          
Laisvės broliai (partizanų dainos) 1      
Laisvės broliai (partizanų dainos) 2
Laisvės broliai (partizanų dainos) 3
Laisvės broliai (partizanų dainos) 4
Laisvės broliai (partizanų dainos) 5
Laisvės broliai (partizanų dainos) 6
Laisvės kelias                                             
Leiskit į Tėvynę                                          
Maironis 150  I
                                  
Maironis 150 II                                          
Maironis Graži tu mano                        
Maironis 1                                                     
Maironis 2
Meilė Tėvynės nemari                                
Motina ir sūnus karys 1                                 
Motina ir sūnus karys 2                                 
Pavasario dainos                               
Prūsija 1                                                        
Prūsija 2  
Prūsija 3  
Savanorių žygiai 1                                      
Savanorių žygiai 2
Šermenų giesmės                                       
Jonas Žilius. Svodba
                                                
Barcarole I
Barcarole II

Čigonei išbūrus (romansai)
Dainuokim
Gal išmoksiu
Gavėnios giesmės 2003
Margumynai
Motina ir sūnus karys 2014
Negrįš, kas praėjo
Nepalik, viltie (akordeonas)
Pasakos su padainavimu 2015
Ramiosios dainos
Romansai I
Romansai II
Romansai V
Rudens spalvos tavo plaukuose (romansai)
Tarp alyvų mačiau tavo veidą (romansai tautiški)
Tarp alyvų mačiau tavo veidą (romansai)
Tarp alyvų mačiau tavo veidą (romansai IV)
Tekina jaunystei pavymui (romansai)

Etnografinės vestuvių dainos
Harmonizuotos dainos
Iš užmaršties - etnografinės rugiapjūtės dainos
Jaunystės dainos (klasika)
Jaunystės dainos
Etnografinės k
alendorinės dainos
Kelkimės (etnografinės dainos)
Liaudies baladės
Mamai I
Mamai II
Mamai III
Mamai IV
Poetai ir daina
Pripažinimas (lyrinės dainos)
Senosios sodžiaus dainos

 

 

Pradžia | Apie mane | Galerija | Straipsniai | Garso įrašai | Kontaktai
© 2017 LLKS dizainas. Visos teisės saugomos