IRULĖS ISTORIJA
BUVOM GRAŽIAI SUSIDAINAVĘ
 
             Gražiai dainuoji, Irule, tavo balse virpa gražūs obertonai,
         ir  liaudies dainas dainuodama nebliauni...
                                                                                 
                                                                    Beatričė Grincevičiūtė

Į kompaktines plokšteles įrašytos, įdainuotos dainos, giesmės ir tekstai:

A. Baranauskas
Baladės 1
Baladės 2
Balio Gaidžiūno eileraščiai
Dainos poetų žodžiais - Antanas Strazdas ir kt.
Darius ir Girėnas 1
Darius ir Girėnas 2
Etnografinės darbo dainos
Etnografinės kalendorinės dainos
Etnografinės rugiapjūtės ir rugių malimo dainos
Etnografinės vestuvių dainos  
Giesmės ir dainos 1
Giesmės ir dainos 2
B. Grincevičiūtė ir I. Bražėnaitė
Harmonizuotos dainos
I pasaulinio karo dainos 1

I pasaulinio karo dainos 2
I pasaulinio karo dainos 3
Įvairios karo dainos
Jonas Aistis. Eilėraščiai
Japonų karo dainos 1
Japonų karo dainos 2
Knygnešiai 1
Knygnešiai 2
L. Rėzos dainos
Laisvės broliai (partizanų dainos) 1
Laisvės broliai (partizanų dainos) 2
Laisvės broliai (partizanų dainos) 3
Laisvės broliai (partizanų dainos) 4
Laisvės broliai (partizanų dainos) 5
Laisvės broliai (partizanų dainos) 6
Laisvės kelias
Leiskit į Tėvynę
Maironis 150 I 
Maironis 150 II
Maironis Graži tu mano
Maironis 1
Maironis 2
Meilė Tėvynės nemari
Motina ir sūnus karys 1
Motina ir sūnus karys 2
Pavasario dainos
Prūsija 1
Prūsija 2
Prūsija 3  
Savanorių žygiai 1
Savanorių žygiai 2
Šermenų giesmės
Jonas Žilius. Svodba
Barcarole I
Barcarole II
Čigonei išbūrus (romansai)
Dainuokim
Gal išmoksiu
Gavėnios giesmės 2003
Margumynai
Motina ir sūnus karys 2014
Negrįš, kas praėjo
Nepalik, viltie (akordeonas)
Pasakos su padainavimu 2015
Ramiosios dainos
Romansai I
Romansai II
Romansai V
Rudens spalvos tavo plaukuose (romansai)
Tarp alyvų mačiau tavo veidą (romansai tautiški)
Tarp alyvų mačiau tavo veidą (romansai)
Tarp alyvų mačiau tavo veidą (romansai IV)
Tekina jaunystei pavymui (romansai)

Etnografinės vestuvių dainos1
Harmonizuotos dainos
Iš užmaršties - etnografinės rugiapjūtės dainos
Jaunystės dainos (klasika)
Jaunystės dainos
Kelkimės (etnografinės dainos)
Liaudies baladės
Mamai I
Mamai II
Mamai III
Mamai IV
Poetai ir daina
Pripažinimas (lyrinės dainos)
Senosios sodžiaus dainos

 

Pradžia | Apie mane | Galerija | Straipsniai | Garso įrašai | Kontaktai
© 2017 LLKS dizainas. Visos teisės saugomos